My Home | Portal Home | Module Home | Give Feedback | View Feedback | Login
Main Menu
Welcome Guest
Madhya Pradesh RTE Portal
A suite of online applications to facilitate and enforce Effective & Transparent implementation of various
Provisions of Right to Education Act, 2009
List Students whose Fee Reimbursement has been Initiated

S.No.PhotoStudent NameQuotaClassAttendance
1 AAYUSH KANWARLALST179.34 %
2 Chintu DamarBPL182.63 %
3 Devknya MoriST184.51 %
4 Fulvanti KharadiST187.79 %
5 Kamlesh SagarST183.57 %
6 Pratika MukeshBPL178.87 %
7 Rahul BariyaST186.38 %
8 Ramprasad PremsinghST185.92 %
9 RITESH BHAMARST184.98 %
10 SANDEEP BHURIYAST182.63 %
11 VIRAMDEV MORIST184.04 %
12 Vishal RakeshST186.38 %
13 Aasharam KeshuramST283.10 %
14 Balram MukeshST284.98 %
15 Kanu BhabharST287.79 %
16 Karan DamarST281.69 %
17 Meera SantosBPL283.10 %
18 Nilesh MedaST287.32 %
19 Prem Singh KharadiST285.92 %
20 Shishupal SubhashST283.57 %
21 Sukhadev Bharatsingh MuniyaST284.51 %
22 Sundar KataraST282.63 %
23 Aruna CharelST379.34 %
24 Chotulal PaggiST382.16 %
25 Deepak KharadiST380.28 %
26 Gayatri SingharST384.04 %
27 Gokul KharadiST387.79 %
28 Kalawati DamarST388.73 %
29 Kavita VasuniyaST386.85 %
30 Khushbu BhuriyaST379.81 %
31 Krishna GundiyaST385.45 %
32 Parshuram KharadiST388.26 %
33 Payal GamadST378.40 %
34 Arpita singarST484.98 %
35 Arti kharadiST484.04 %
36 Shivkany KumawatBPL486.38 %
37 Sonu MuniyaST488.26 %
38 SUNIL DamarST482.63 %
39 SUNIL damarST483.57 %
40 Tina paggiST485.92 %
41 Aarti DindoreST585.92 %
42 LAKHAN KumawatBPL586.38 %
43 ANKIT tahadST683.10 %
44 GOKUL gamadST688.73 %
45 GYANESHWAR kharadiST689.20 %
46 PRADIP kharadiST679.34 %
47 RAMKISHAN dindodST681.69 %
48 ritesh jadavSC688.26 %
49 AJAY medaST779.34 %
50 Durga gamadST785.92 %
51 MADHU jadavSC782.16 %
52 Ajit Kumar KharadiSTKG-I80.75 %
53 SHIVAM KHARADISTKG-I80.28 %
54 SONAM SUNDEARSINGSTKG-I83.10 %
55 Arpit VajeramBPLKG-II83.10 %
56 Ashish KaluramSTKG-II88.73 %
57 Bahadur KharadiSTKG-II82.16 %
58 BHUMIKA KUMAVATBPLKG-II88.26 %
59 Chirag BhabharSTKG-II86.38 %
60 Omprakash KharadiSTKG-II79.34 %
61 Rohit Poonam ChandSTKG-II79.81 %
62 Shanu MuniyaSTKG-II80.28 %
63 Shreeram NavesinghSTKG-II78.87 %