My Home | Portal Home | Module Home | Give Feedback | View Feedback | Login
Main Menu
Welcome Guest
Madhya Pradesh RTE Portal
A suite of online applications to facilitate and enforce Effective & Transparent implementation of various
Provisions of Right to Education Act, 2009
List Students whose Fee Reimbursement has been Initiated

S.No.PhotoStudent NameQuotaClassAttendance
1 Adarsh KaithwasBPL190.00 %
2 Aryan AhivaarSC189.50 %
3 Darpit JatavBPL182.00 %
4 Harsh PariharBPL190.00 %
5 Harshita KushwahBPL181.50 %
6 Nayan SolankiBPL178.00 %
7 Pooja DongarSC198.00 %
8 Rashi KushwahBPL178.50 %
9 Sangeeta JatavBPL177.50 %
10 Shivam KhiretiyaSC179.00 %
11 Sonika ChoursiyaSC178.00 %
12 Vaishali NanodiyaBPL177.00 %
13 Vaishnavi AhirwarSC179.50 %
14 VANSH NAHARBPL184.50 %
15 Bebo BhilwareBPL282.00 %
16 Bhawana ChopdaBPL291.50 %
17 Divyanshi NaneriyaBPL296.00 %
18 Gopal SirveyaBPL293.00 %
19 Khushi KhandekarSC290.00 %
20 Laksh BPL289.50 %
21 Priyanshi BiseSC294.00 %
22 Shashank MandloiBPL293.50 %
23 Vinay DevadaBPL286.00 %
24 Yash DobreSC291.50 %
25 ANJALI KOSHTIBPL390.00 %
26 Devashish KoliSC387.00 %
27 GOURAV CHOUHANSC394.50 %
28 Jivesh NaneriyaBPL392.50 %
29 NANDANI MandloiBPL393.50 %
30 Roshni ParmarBPL394.00 %
31 SARTHAK GADGESC390.00 %
32 YASH CHAVDASC391.00 %
33 Ankanksha VishwkarmaBPL494.00 %
34 ANKIT DOGARCWSN492.00 %
35 Avika SisodiyaBPL484.50 %
36 Goutam SirvaiyaBPL487.00 %
37 Himanshu RokdeSC492.50 %
38 JATIN MANDLOISC482.50 %
39 Kamna JatavBPL491.00 %
40 Kirti SirvaiyaBPL491.00 %
41 Muskan SolankiBPL488.50 %
42 Prachi BarbeleBPL489.50 %
43 Ritika ChouhanSC485.91 %
44 SURUCHI BHARGAVBPL490.00 %
45 Urvashi BherveBPL493.00 %
46 Gaurav MahavarBPLKG-I85.50 %
47 Navika KhareBPLKG-I93.50 %
48 Harsha KakoriyaSCKG-II78.50 %
49 Jyoti RaseniyaBPLKG-II94.50 %
50 Kartik KoshtaBPLKG-II83.50 %
51 Khushi NaneriyaBPLKG-II88.50 %
52 Kunal JatavSCKG-II86.50 %
53 Mahak KhandelwalBPLKG-II91.00 %
54 Mahi GaliyaSCKG-II91.50 %
55 Piyush DongarSCKG-II81.00 %
56 Shahil MandloiSCKG-II93.50 %
57 Shubham AhirvarSCKG-II86.50 %
58 Som BiseSCKG-II83.00 %
59 Suhana DiwanBPLKG-II83.00 %
60 Teena GangoureSCKG-II80.50 %