Education Portal 2.0 Madhya Pradesh Government

List of Cancelled Transfer Orders
SrNoDistrictDDOEmployee NameDesignationTransferred FromTransferred To statusCancelled ByCancellation Date
1SHAJAPURPrincipal H.S.S.JAMNERVikram Singh SonaniyaMadhymik ShikshakDHBLAKHAM M. S. [23220702503 ]KANADIYA M. S. [23220502602 ]Transfer Order cancelledCPI Transfers Authority StateSep 8 2019 2:39PM